Tag Archives: democracia

Recuperando a política: a crise da representación e formas alternativas de construción democrática

Cando: 27 de Febreiro

Neste módulo, seguindo o fío dalgunha das máis relevantes obras de J. Rancière, pretendemos levar a cabo unha crítica dos mecanismos e estratexias de apropiación democrática por parte dunha elite dirixente, a cal dispón, no plano político, como principal ferramenta de actuación e (auto)lexitimación o sistema “democrático” representativo. Co gallo da súa posta en crise, algo que se evidencia na aparición e forza dos novos movementos alternativos contestatarios á lóxica de funcionamento do actual sistema democrático (reivindicando para si un espazo de participación política previamente usurpada) intentarase ofrecer unha nova noción de política que esixa, á súa vez, como corolario, unha nova formulación da democracia.

Imparte: Brais Arribas (Proxecto Derriba)

Bibliografía

Máis aquí