Tag Archives: cursos

Dereito, soberanía e representación: a sobrecodificación das sociedades normalizadas

Cando: 20 de Febreiro de 2013

A partir dalgúns dos desenvolvementos de Michel Foucault, cabe cuestionar o discurso da lei, da soberanía e da representatividade: alicerces estes da lexitimidade do Estado, pero tamén trazos constitutivos da conciencia e do coñecemento individual. Agora que están erosionados polas propias dinámicas do capitalismo ás que deron amparo, é momento de entender que sempre foron xogos de verdade que se desenvolveron en paralelo dunhas relacións de poder que son máis amplas e máis densas do que tales termos permiten pensar. En consecuencia, a reclamación de novos (e vellos) dereitos, o exercicio da vontade soberana, a visibilidade representativa, han de ser para as loitas de resistencia momentos tácticos singulares no ámbito de estratexias máis vastas (e máis vastas quererá dicir aquí, tamén, máis miúdas).

Imparte: Diego Lubián (Proxecto Derriba)

Máis aquí


Descarga VBR Zip

Recuperando a política: a crise da representación e formas alternativas de construción democrática

Cando: 27 de Febreiro

Neste módulo, seguindo o fío dalgunha das máis relevantes obras de J. Rancière, pretendemos levar a cabo unha crítica dos mecanismos e estratexias de apropiación democrática por parte dunha elite dirixente, a cal dispón, no plano político, como principal ferramenta de actuación e (auto)lexitimación o sistema “democrático” representativo. Co gallo da súa posta en crise, algo que se evidencia na aparición e forza dos novos movementos alternativos contestatarios á lóxica de funcionamento do actual sistema democrático (reivindicando para si un espazo de participación política previamente usurpada) intentarase ofrecer unha nova noción de política que esixa, á súa vez, como corolario, unha nova formulación da democracia.

Imparte: Brais Arribas (Proxecto Derriba)

Bibliografía

Máis aquí

As institucións penitenciarias dende dentro

Cando: 6 de Marzo de 2013

Neste módulo contaremos coa presenza dun representante da asociación de apoio a presos PRESOS Galiza, cunha persoa que vén de cumprir condea na cadea e coa nai do preso histórico Xosé Tarrío (autor do libro Huye, hombre huye) para que nos conten cales son as súas experiencias en torno das institucións penitenciarias, e reflexionar sobre os cambios que tiveron lugar nos últimos tempos no seu funcionamento interno.

Imparte: Francisco Conde Soto (Proxecto Derriba)

Máis aquí

Deconstrución da soberanía na universidade

Cando: 13 de Marzo

Todo simulacro de esfumación docente mantén á vez un dobre xogo de poder. Por un lado, conserva o poder do corpo docente como autoridade e palabra soberana. Por outro lado, sitúa ese mesmo poder en submisión ao corpo docente que o executa. O corpo docente é soberano ao tempo que submiso á súa soberanía. A deconstrución desta soberanía é inevitable dende o momento en que toda relación de esfumación consiste nun corpo a corpo.

Imparte: Delmiro Rocha (Proxecto Derriba)

Máis aquí


Descarga VBR Zip

A comunicación como mecanismo reprodutor do poder. Medios e produción de subxectividade

Cando: 20 de Marzo de 2013

Pretende analizarse o papel dos medios de comunicación como factor de socialización na reprodución do poder. Isto é, como os enunciados que os aparatos de poder emiten ou ordean emitir moldean a cognición dos suxeitos, apelando ás forzas reactivas constituíntes. Así, o tándem saber – poder serve para a conformación ou perpetuación das sociedades fascistas.

Imparte: Rebeca Baceiredo (Proxecto Derriba)

Máis aquí

Descarga VBR Zip

Materiáis:

 1. Organigrama Martel
 2. INFOGRÁFICO EN ESPAÑA: http://www.elblogsalmon.com/sectores/quien-esta-detras-de-los-medios-de-comunicacion-en-espana-infografia-actualizada
 3. http://pijamasurf.com/2011/10/hay-147-companias-que-poseen-el-mundo/
 4. http://pijamasurf.com/2011/09/analisis-informatico-revela-la-existencia-de-una-supra-entidad-corporativa-que-controla-el-mundo/
 5. http://www.eldiario.es/zonacritica/pais-periodismo-crisis-cebrian-prisa_6_55704433.html
 6. http://www.elconfidencial.com/opinion/a-quemarropa/2012/10/26/periodismo-sin-periodistas-10099/
 7. MEDIOS: http://pijamasurf.com/2010/10/las-6-companias-monoliticas-de-medios-que-controlan-casi-todo-lo-que-vemos/
 8. Otros productos: http://pijamasurf.com/2012/05/las-10-companias-que-controlan-basicamente-todo-lo-que-consumes/
 9. http://www.eldiario.es/turing/informe-arma-industria-cultural-Unidos_0_111989060.html
 10. PRODUCTORES CONTRA SUBIDA DO IVE http://www.iart.es/distancia/noticia.php?id=2191
 11. http://www.cincodias.com/articulo/empresas/nuevas-reglas-internet-desatan-agrio-debate-global/20121203cdscdsemp_21/
 12. http://www.eldiario.es/zonacritica/Neutralidad-Red-nueva-guerra-fria_6_86851317.html
 13. Marlene: http://www.youtube.com/watch?v=XO0tqcJ4I4U
 14. J lo: http://www.youtube.com/watch?v=z5W7DVFKrcs
 15. Marlene: black market: http://www.youtube.com/watch?v=5VbeKstCPKg
 16. Beyoncé: http://www.youtube.com/watch?v=4m1EFMoRFvY
 17. MODIFICACIONES EN HÁBITOS: http://pijamasurf.com/2012/12/las-redes-sociales-han-modificado-nuestros-habitos-al-ir-al-bano-asegura-estudio/
 18. 17 páxina: estudios/investigación social dos medios e internet 2012: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/social/2012/
 19. vídeo identitarios franceses http://www.youtube.com/watch?v=KC6j6f6OOnA
 20. vídeo que es ser de derechas http://www.youtube.com/watch?v=2a5IS-AmyzA
 21. Black Mirror episodio 2 min 38: (wendy o williams) http://www.youtube.com/watch?v=UPRDC1X0IBM http://www.youtube.com/watch?v=wc2XyYai3qk
 22. el triunfo de la voluntad, hitler http://www.youtube.com/watch?v=Pi_pVB1D1iE
 23. TRAILER 2PARTE BLACK MIRROR: https://www.youtube.com/watch?v=sF_kZKVppw0

Tecnoloxía, medios de comunicación e hiperrealidade

Cando: 03 de Abril de 2013

Nin separación entre valor de uso e valor de cambio, nin alienación ideolóxica, nin orixinal do sentido. Nin absoluto poder, nin fluxos de desexo absolutos. Nada de emancipación. Nin suxeito, nin obxecto, nin posibilidade de metacrítica. Non hai referencia. Nin sequera alteridade, nin por suposto acontecemento. Cando a hiperrealidade e a simulación non agochan a realidade senón que a substitúen: non máis lóxica da representación pois nada escapa ao grande teatro (Director: J. Baudrillard) .

Imparten: Delmiro Rocha (Proxecto Derriba)

Máis aquí

Descarga VBR Zip

Do museo ao colaboratorio

Cando: 10 de Abril do 2013

Este módulo formula a posibilidade de libera-los procesos de arranxo -agencement- da unidireccionalidade propia daquel “logocentrismo modernizado”, cara a múltiple proliferación de dispositivos de enunciación colectiva, de formas de contaminación molecular entre non-suxeitos -multitudes-. Un cuestionamento do estatus de poder que sostén o marco económico do mundo da arte, dirixido cara aos procesos polos que a cultura se pretende illar da representación e privilexio de clase, e contra a súa circulación polas cauces económicas na procura dunha revalorización perpetua como mercadoría. Abordarémo-la necesidade de entende-los procesos de contaminación discursiva como baseamento da pervivencia dos commons inmateriais -“o cultural” i.e. significación mutante do mundo-real-, como un proceso colaborativo aberto á participación das multitudes que esixe promover, en consecuencia, dinámicas inclusivas de negociación. Verémo-la importancia de forzar a participación das colectividades no artellamento significante, e como neste proceso de producción e agencement se crean novas subxectividades que poden resistir a colonización ideolóxica realizada no medium da comunicación estética.

Imparten: Álvaro Otero (Proxecto Derriba)

Descarga VBR Zip

Máis aquí