Ecosofía na fenda aberta entre a tecno-utopía e a distopía entrópica

Cando: 10 de Maio de 2013

F. Guattari en “Las Tres Ecologías” formula a interrelación das tres esferas que participan na organización do oikos, nun exercicio por comprende-la ligazón radical entre arranxos, subxectividades e impactos na biosfera: a esfera mental, que ten que ver cos dispositivos de enunciación e o seu control; a social, que reflicte as formas de organización política; a ambiental, que nos coloca ante o grande desafío da crise ecolóxica, ambiental e de recursos. O cambio nas lóxicas de distribución da información convida a reflexionar sobre a posibilidade de intervención das multitudes nos procesos de significación que se negocian dende os dispositivos de enunciación. Analizarémo-la posibilidade dunha certa liberación esquizoanalítica que faga de panca entre utopías e distopías contemporáneas, e nos permita ver pola fenda que se abre entre ámbalas dúas vías de ampliación das marxes do posible. Como propicia-la alteridade?

Imparten: Beatriz Blanco e Daniel Fernández (Proxecto Derriba)

Máis aquí

Descarga VBR Zip

Bibliografía

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*