Category Archives: ecoloxía e biopolítica

Eco-políticas para monstros e a defensa do común

Cando: 24 de Abril de 2013

O movemento ecoloxista e o xurdimento da natureza como cuestión política imprimiron un desprazamento, mesmo unha distopía, do campo das políticas contemporáneas. A irrupción da natureza (o excluído e sen voz) como suxeito da política debe ser posto en correlación co feminismo e a incidencia no corpo e a reprodución como cuestións igualmente políticas. Porén, ao igual que nos sucede co feminismo, debemos pensar a natureza dende a noción de suxeito? Cabería outro xeito de pensar a natureza e de pensarnos nela, non dende os suxeitos, senón dende os arranxos e as coalicións? Como pensar a natureza fóra do binomio natureza/cultura ou natureza/historia? A partir da noción de natureza social, do cyborg e do monstro tal e como as desenvolve Donna Haraway tentaremos pensar coalicións insospeitadas para unha política ecolóxica (im)posíbel, que pasa pola defensa dos bens comúns e a resistencia á conversión da natureza en recurso ou valor nos movementos de desterritorialización/reterritorialización do capital global.

Imparten: Beatriz Blanco (Proxecto Derriba)

Descarga VBR Zip

Teaser de As Encrobas – A ceo aberto

Textos:

Bibliografía

 

 

Ecosofía na fenda aberta entre a tecno-utopía e a distopía entrópica

Cando: 10 de Maio de 2013

F. Guattari en “Las Tres Ecologías” formula a interrelación das tres esferas que participan na organización do oikos, nun exercicio por comprende-la ligazón radical entre arranxos, subxectividades e impactos na biosfera: a esfera mental, que ten que ver cos dispositivos de enunciación e o seu control; a social, que reflicte as formas de organización política; a ambiental, que nos coloca ante o grande desafío da crise ecolóxica, ambiental e de recursos. O cambio nas lóxicas de distribución da información convida a reflexionar sobre a posibilidade de intervención das multitudes nos procesos de significación que se negocian dende os dispositivos de enunciación. Analizarémo-la posibilidade dunha certa liberación esquizoanalítica que faga de panca entre utopías e distopías contemporáneas, e nos permita ver pola fenda que se abre entre ámbalas dúas vías de ampliación das marxes do posible. Como propicia-la alteridade?

Imparten: Beatriz Blanco e Daniel Fernández (Proxecto Derriba)

Máis aquí

Descarga VBR Zip

Bibliografía