Cara á aporía económica. Achegas filosóficas do século XX.

Cando: 30 de Xaneiro de 2013

A crise financeira acabou por impoñer o discurso economicista como única ferramenta para comprendérmonos na situación actual. Fronte a esta deriva do capitalismo, a filosofía contemporánea leva moito tempo afondando criticamente na hexemonía do económico: o cuestionamento da calculabilidade, as críticas ás teorías do valor, a problemática da representación, as teorías do signo ou a irrupción da figura do don ou a do procomún poderían estar a problematizar o modelo vixente de intercambio de bens dende dimensións que nos axuden -agora que a escaseza de cartos de curso legal se está a facer máis insistente nas capas baixas da sociedade- a atopar alternativas (an)económicas resistentes ás lóxicas de dominación.

Imparten: Abraham Rubín e Lucía Castro (Proxecto Derriba)

Bibliografía

Este texto será obxecto de discusión ao final da sesión.

Audios da sesión:

Primeira parte:


Descarga VBR Zip

Segunda parte:


Descarga VBR Zip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*